فارکس شغل

شاخص های حجم

اثر شاخص های بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران مقاله

هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثر شاخص های بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران طی دوره زمانی 1390-1345 می باشد. بدین منظور در مرحله اول: شاخص حجم اقتصاد پنهان با نرم افزار لیزرل و با رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه (MIMIC)، با متغیرهای علل (کنش): بارمالیاتی، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، محدودیت تجاری، درآمد سرانه، تورم و حجم دولت، و متغیرهای اثر (واکنش): نرخ رشد GDP واقعی و تقاضای پول در گردش، محاسبه شد و با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه مطلق و نسبی اقتصاد پنهان بر حسب قیمت پایه سال 1376 به دست آمد. در مرحله دوم: اثر شاخص های مختلف بار مالیاتی بر رشد اقتصاد پنهان برآورد گشت. نتایج گام اول نشان داد که بار مالیاتی، حجم دولت و محدودیت تجاری عوامل اصلی پیدایش اقتصاد پنهان در ایران هستند در حالی که درآمد سرانه اثر معناداری در پیدایش آن ندارد. نتایج گام دوم نیز نشان داد که رشد بار مالیات بر واردات موجب افزایش حجم اقتصاد پنهان می گردد و رشد بار مالیات کل (تعریف1) حجم اقتصاد پنهان را کاهش می دهد. در مجموع، اثر نهایی متغیر بار مالیاتی بر اندازه اقتصاد پنهان مثبت و معنادار می باشد.

بناب، دارای حجم بالایی از شاخص های تولید وسرمایه گذاری است

بناب، دارای حجم بالایی از شاخص های تولید وسرمایه گذاری است

شهریار فتحی در نشست با صادرکنندگان و فعالان برتر اقتصادی شهرستان بناب که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیرکل امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی و رئیس سازمان صمت استان برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان بناب علی‌رغم وسعت کم دارای مردمی تلاشگر و سختکوش است که توانسته‌اند با همت خود ۴۲۳ واحد فعال در سطح شهرستان داشته باشند.

وی، جمعیت کارگری شاغل در واحدهای تولیدی این شهرستان را بیش از ۶۵۰۰ نفر برشمرد و افزود: در طی ۱۰ ماه گذشته ۲۱۲ هزار تن کالا به بیش از ۴۵ کشور دنیا از این شهرستان صادر شده است.

به گزارش ایسنا، فرماندار شهرستان بناب خواستار نگاه ویژه‌ی مسئولان استانی و کشوری به این شهرستان شد و گفت: حجم بالای شاخص های تولیدی و سرمایه گذاری در بناب نشان دهنده‌ی پتانسیل بالای این شهرستان است که همچون نگینی درخشان در بین شهرستان‌های شمالغرب کشور نیازمند توجه ویژه‌ی مسئولین استانی و کشوری است.

تفاوت جنسی در حجم و شاخص های آناتومی سطحی قشر سینگولیت در مغز افراد طبیعی (یک مطالعه استریولوژیک و ماکروسکوپیک)

قشر سینگولیت در بسیاری از عملکردهای مغز انسان نقش دارد. تفاوت جنسی در حجم و شاخص های سطحی قشر سینگولیت کمتر مورد توجه شاخص های حجم قرار گرفته است. این تحقیق به منظور تعیین تفاوت جنسی در حجم و شاخص های آناتومی سطحی قشر سینگولیت در نیم کره چپ مغز افراد سالم و راست دست انجام شد.

این مطالعه توصیفی - مقطعی روی72 مغز (38مرد و 34زن) اتوپسی شده متعلق به افراد راست دست انجام شد. نیم کره راست هر مغز برای مطالعات نوروپاتولوژیک و تایید سلامت مغز و نیم کره چپ برای بررسی های است استریولوژیک استفاده شد. محاسبه حجم، مساحت و ضخامت قشر سینگولیت از روی تصاویر برش های کورونال و سریال 5 میلی متری نیم کره چپ هر مغز، به کمک روش استریولوژیک انجام گرفت. نتایج با آزمون تی استودنت تحلیل شد.

حجم قشر سینگولیت چپ در مردان و زنان به ترتیب 10.92±3.06و 10.05±2.30 سانتی متر مکعب بود. مساحت شاخص های حجم بیرونی قشر مذکور در مردان 43.87±10.73 سانتی متر مربع و در زنان43.74±8.68 سانتی متر مربع بود. مساحت درونی قشر سینگولیت چپ در مردان و زنان به ترتیب 11.56 ± 34.87 و 36.55±8.08 سانتی متر مربع بود. تفاوت جنسی معنی داری در حجم و مساحت شاخص های حجم های قشر سینگولیت چپ مشاهده نشد. ضخامت شاخص های حجم قشر سینگولیت چپ در مردان 0.5±2.88 میلی متر و در زنان 0.3±2.51 میلی متر بود. ضخامت قشر سینگولیت چپ در زنان نسبت به مردان 12.85 در صد کمتر بود (p ، قشر سینگولیت ، حجم ، آناتومی سطحی ، مغز انسان

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا